Mé jméno je

Šárka Loukotová

jsem advokát poskytující praktické právní poradenství na míru Vašim potřebám.

Šárka Loukotová

Služby

Korporátní právo, M&A

Korporátní právo, M&A

zakládání a likvidace společností, správa, přeměny, převody podílů, právní poradenství při koupi/prodeji, právní prověrky (due diligence), strukturování projektů

Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

příprava smluvní dokumentace pro Vaše podnikání, pracovně právní agenda, veškeré druhy registrací

Nemovitosti & Stavebnictví

Nemovitosti & Stavebnictví

příprava smluv,  poradenství při koupi a prodeji nemovitostí,  due diligence, kontrola nabývacích titulů, zřízení/zrušení věcných břemen, zástavní právo, financování nemovitosti

Občanské právo

Občanské právo

příprava a revize smluv, převody majetku, smlouvy o dílo, nároky z vad zboží/služeb,  práva spotřebitele, rodinné právo

Řešení sporů

Řešení sporů

zastupování v obchodních a občanskoprávních sporech, vymáhání pohledávek, exekuční řízení, soudní i mimosoudní řešení sporů

Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví

patenty, ochranné známky, správa duševního vlastnictví, převody práv, autorská práva, ochrana osobních údajů

Další služby

Další služby

dle dohody

O mně

Zkušenosti převážně na poli obchodního práva jsem získávala v předních mezinárodních a českých advokátních kancelářích, kde jsem měla příležitost být součástí mnoha významných transakcí na českém trhu. 
 
V současnosti poskytuji právní poradenství pro klientelu všech velikostí, založené na individuálním přístupu, flexibilitě a dostupnosti při zachování nejvyšší úrovně kvality.

Pracovní zkušenosti

Pracovní zkušenosti

• PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář
• PRK Partners
• PricewaterhouseCoopers Legal

Vzdělání

Vzdělání

• Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
• Právnická fakulta University of Otago, Nový Zéland

Jazykové znalosti

Jazykové znalosti

• Čeština
• Angličtina

LinkedIn

LinkedIn

Spojme se na LinkedInu a začněme naši spolupráci!

Kontakt

Email loukotova@loukotova-legal.cz
Telefonní spojení +420 602 829 756
Adresa Krakovská 1366/25
110 00 Praha 1
LinkedIn Spojme se!

Napište mi!